0 Your Количка

Отказ

Формуляр за връщане на стока

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
Формуляра не е задължителен. Може да попълните и нашата форма за рекламации и връщане на този линк.
До
ИБИЗО ООД
гр.София, ул. Българска Морава 96
email: office@poolpolis.com
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/
нас* договор/поръчка за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................
– Име на потребителя/ите ...............................................................................................
– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................
– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ..............................................................................................................................
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.“
Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта poolpolis.com, като в случай че използва тази възможност, poolpolis.com незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно да потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.